Школяр UA

Кoрінь n-го степеня та його властивості

Коренем n-го степеня з числаа називається таке число, n-й степінь якого дорівнює а. Якщо n — число непарне, то існує — і до того ж тільки один — корінь n-го степеня з довільного числа а. Цей корінь — число того ж знака, що число а, і дорівнює 0, якщо .
Позначення: , де n — показник кореня, a — підкореневий вираз.
Нехай n — парне число. Якщо , то існує два протилежних числа, які є коренями n-го степеня з а.

Позначення: — додатний корінь n-го степеня з а, — протилежне йому число (n — парне).
Вираз , якщо n — парне, має зміст для . Якщо n — непарне, то вираз має зміст при будь-якому а. для всіх значень а, для яких має зміст.

Арифметичним коренем n-го степеняз невід’ємного числа називається невід’ємне число, n-й степінь якого дорівнює а.
Для коренів непарного степеня .
Для коренів парного степеня для будь-якого значення х.
Для будь-якого натурального n, цілого k і невід’ємних чисел a і b справджується:
.
.
.
.
(якщо , a ? 0).
, якщо .
images/stories/uroki/matem/sprav-ukr2606_fmt.jpeg

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку