Школяр UA

Границя функції

Нехай функція визначена на проміжку (можливо, що ). Число A називається границею функції у точці , якщо для будь-якого числа існує таке число , що для всіх , і таких, що , виконується нерівність .
Позначення: , або .
Нехай — внутрішня точка проміжку .

Функція називається нескінченно малою в точці , якщо для будь-якого числа існує число таке, що для всіх , які задовольняють нерівність , виконується нерівність .
Теорема 1. Сума (різниця) двох нескінченно малих функцій в даній точці є нескінченно малою функцією в даній точці.
Функція називається обмеженою на проміжку , якщо існує таке число , що для всіх значень x із цього проміжку виконується нерівність .
Теорема 2. Добуток нескінченно малої функції та обмеженої функції є функцією нескінченно малою в даній точці.
Теорема 3. Щоб функція у точці мала границею число A, необхідно і достатньо, щоб різниця була нескінченно малою функцією в цій точці.
Можна ввести означення, еквівалентне даному раніше. Число A називається границею функції в точці , якщо різниця між цією функцією та числом A є нескінченно малою функцією в цій точці.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку