Школяр UA

Основні властивості неперервних функцій

Теорема 1. Якщо функції і є неперервними в точці , то в цій точці будуть неперервними і функції ,
Теорема 2. Якщо і є неперервними в точці і , то в точці є неперервною також і функція .
Зверніть увагу: всі дробово-раціональні функції і основні тригонометричні функції є неперервними на будь-якому проміжку, у кожній точці якого вони визначені. Графік неперервної функції на такому проміжку є безперервною лінією.

Теорема 3. Нехай функція неперервна на проміжку і приймає на його кінцях значення різних знаків. Тоді вона обертається в нуль хоча б в одній точці цього проміжку. Якщо функція є монотонною на , то вона перетворюється на 0 тільки один раз.
Наслідки
1) Якщо функція неперервна на проміжку , то вона дістає на цьому проміжку будь-яке значення M, яке розташоване між і .
2) Якщо функція неперервна на проміжку і не перетворюється на нуль всередині цього проміжка, то вона має один і той самий знак в усіх внутрішніх точках проміжку.
Ці властивості дають змогу обґрунтувати метод інтервалів, який широко застосовується для розв’язування нерівностей.
img src= border=

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку