Школяр UA

Поняття первісної функції

Первісною для даної функції на заданому проміжку називається така функція , що для всіх .
Операція знаходження первісної F для даної функції називається інтегруванням.

Теорема 1. Будь-яка неперервна на відрізку функція має первісну функцію.
Лема. Якщо на деякому проміжку, то на цьому проміжку, де C — стала.
Теорема 2. Якщо на деякому проміжку функція є первісною для , то на цьому проміжку первісною для буде також функція , де C — довільна стала.
Теорема 3. Будь-які дві первісні функції для однієї і тієї самої функції відрізняються одна від одної на сталий додаток.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку