Школяр UA

Вступ до статистики

Математична статистика — розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.
Види статистичних спостережень:
• спостереження за часовою ознакою (поточне, періодичне, одиничне);
• спостереження за способом організації (звітне, експедиційне, самообчислення);
• спостереження за ступенем повноти охоплення одиниць (суцільне, несуцільне).
Види несуцільного спостереження: вибіркове спостереження, спостереження основного масиву, анкетне спостереження, монографічний опис.
Усю сукупність, із якої роблять вибір одиниць спостереження, називають генеральною. Сукупність одиниць, відібраних для вибіркового спостереження, називається вибірковою.

Вибірки характеризуються центральними тенденціями: середнім значенням, модою та медіаною.
Середнім значенням вибірки називають середнє арифметичне всіх її значень.
Мода вибірки — те її значення, яке трапляється найчастіше.
Медіана вибірки — це число, яке «поділяє» навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки.

Середні значення

Середнє арифметичне:
.
Середнє квадратичне відхилення:
.
Середнє геометричне додатних чисел , ... , :
.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку