Школяр UA

Дійсні числа

Раціональні числа — це числа, які можуть бути записані у вигляді , де m — ціле число, n — натуральне.
Кожне раціональне число можна подати у вигляді нескінченного періодичного ­десяткового дробу. І навпаки, кожний нескінченний періодичний десятковий дріб є раціональним числом.
Числа, які зображуються нескінченними неперіодичними десятковими дробами, називають ірраціональними.
Раціональні та ірраціональні числа утворюють множину дійсних чисел.

Позначення:

множина натуральних чисел — N;
множина цілих чисел — Z;
множина раціональних чисел — Q;
множина дійсних чисел — R.
Зверніть увагу: кожне натуральне число є цілим, кожне ціле — раціональним, кожне раціональне — дійсним.
Приклади ірраціональних чисел:
...; 0,12345...; 10,1010010001...; ...
Дійсні числа можна додавати, віднімати, множити, підносити до степеня й ділити (ділити — на числа, що відмінні від 0). Усі відомі властивості дій залишаються такими ж.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку