Школяр UA

Розв’язування рівнянь графічним способом

За допомогою графіків функцій можна розв’язувати рівняння графічним способом. Для цього треба побудувати в одній системі координат графіки обох частин рівняння й знайти абсциси точок їх перетину.
Приклад. Розв’яжіть рівняння .
Побудуємо графіки функції і в одній координатної системі (див. рисунок) і знайдемо абсиси точок їх перетину.

Відповідь: , .

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку