Школяр UA

Виділення повного квадрата

Виділення повного квадрата

Розв’язування квадратного рівняння способом виділення квадратного дво­члена розглянемо на прикладі.
.
Розв’язання

Поділимо всі коефіцієнти рівняння на перший коефіцієнт: й отримаємо таким чином зведене квадратне рівняння:
; .
Для того щоб отримати повний квад­рат, треба додати і відняти від лівої частини рівняння :


, ,
або ,
або .
Відповідь: ; .

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку