Школяр UA

Раціональні вирази

Дробовим виразом називають частку від ділення двох виразів, записану за допомогою дробової риски. Як і інші вирази, дроби бувають числові та зі змінними.
Вираз, складений із чисел і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення й піднесення до степеня, називається раціональним.

Ті значення змінних, для яких можна знайти відповідне значення виразу, називаються допустимими.
Приклади
1) ; х — будь-яке число, крім .
2) ; х — будь-яке число.
3) ; ; .
Два вирази, відповідні числові значення яких рівні при всіх допустимих значеннях змінних, називаються тотожно рівними, або тотожними.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку