Школяр UA

Нерівності

Число а вважається більшим від b, якщо різниця — число додатне. Число a менше від b, якщо різниця — число від’ємне. Якщо , то числа a і b рівні.

На координатній прямій меншому числу відповідає точка, що лежить ліворуч від точки, яка відповідає більшому числу.
Позначення: a менше від b;a більше від b;a менше або дорівнює b (не більше);a більше або дорівнює b (не менше).
Зверніть увагу: — правильно; — правильно; — правильно.
Два вирази, сполучені знаком нерівності, утворюють нерівність.
Якщо обидві частини нерівності — числа, її називають числовою нерівністю.
Нерівність зі змінними при одних значеннях змінних може бути правильною, а при інших — неправильною. Наприклад, — правильна нерівність при і неправильна нерівність при .

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку