Школяр UA

Англійська мова

Англійська мова

English Alphabet. Англійський алфавіт

The Verb

The Noun

 

The Article

The Pronoun

The Аdjective

The Аdverb

The Preposition. Прийменник

The Numeral

Time. Час

Dates. Дати

Indirect Speech

Conditionals

Sentence Structure

Список деяких відповідників британського та американського варіантів англійської мови

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку