Школяр UA

Нижчі спорові рослини — водорості

Водорості — нижчі спорові рослини з фототрофним типом живлення. Водорості можуть бути одноклітинними, колоніальними і багатоклітинними. Особливістю багатоклітинних водоростей є відсутність диференціації тіла на тканини й органи. Тіло водоростей називається талом, або слань. Водорості живуть у водному середовищі. Деякі живуть у ґрунті або повітряному середовищі, проте всі вони потребують достатньої кількості води (наприклад, роса, туман, бризки).

Відділ Зелені водорості

Зелені водорості відзначаються величезною різноманітністю розмірів і форм. Велика частина представників у вегетативному стані є гаплобіонтами. Існують в основному в прісних водоймищах, проте зустрічаються і в солоних водах, ґрунті та повітряному сере-довищі.

Відділ Бурі водорості

Бурі водорості є найбільш високоорганізованим відділом нижчих рослин. Слань багатоклітинна, розміри варіюють від частки міліметра до 50 метрів. У більш складноорганізованих видів спостерігається диферен­ціація клітин у зв’язку з функціями, які вони виконують, і утворення тканин (ламінарія, фукус). Прикріплення до субстрату здійснюється ризоїдами. Майже виключно морські рослини, живуть навіть у північних морях, на глибинах до 200 м.

Відділ Червоні водорості

Червоні водорості — численна і різноманітна група, що характеризується наявністю пігментів, які виконують функцію оптичних сенсибілізаторів. Завдяки цьому червоні водорості здатні уловлювати незначну кількість світла і заселяти глибини, недоступні представникам інших відділів. Майже всі червоні водорості багатоклітинні, мають форму ниток, розгалужених ниток, кущиків.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку