Школяр UA

Частка

Частка — службова частина мови, яка надає окре­мим словам або й цілим реченням певного сми­с­ло­во­го чи емоційного відтінку.
Частки поділяються на такі розряди:
1. Модальні (надають смислових відтінків реченню):
• вказівні:
ось, осьде, он, онде, от, оце, воно;
• означальні:
якраз, саме, справді, точно, вла­с­не, рівно (стільки);
• обмежувально-видільні:
лише, тільки, хоч, хоча б, навіть, уже, таки;
• стверджувальні:
таке, еге ж, атож, аякже, авжеж.
2. Заперечні: ні, не, ані;
• питальні:
невже, хіба, чи, що за;
• виражають сумнів, припущення:
на­вряд чи, ба, ну, чи не.
3. Формотворчі (служать для утворення форм слова):
хай, нехай, най-, як-, що?, би (б).

Написання часток окремо і через дефіс

Частки пишуться окремо, якщо між частками бо, то, от, таки і словом, до якого вони приєднуються, стоїть інша частка:
іди ж бо, чим би то, все ж таки.
Через дефіс пишуться частки бо, но, то, от, таки, коли вони підсилюють значення окремого слова:
іди-бо, давай-но, якось-то, як-от, зробив-таки.
Частки аби-, ані, чи-, де-, що-, як- в складі будь-якої частини мови пишуться через дефіс:
аби-що, як-то.
Виняток складають сполучники, похідні від прислівників:
абияк, якщо.

Морфологічний розбір частки

1. Морфологічні ознаки.
• група за значенням:
• модальна;
• формотворча;
• заперечна.
2. Синтаксична роль.
Хай буде мир в усьому світі!
Хай — частка, формотворча, у ре­ченні до­по­ма­гає утворити форму наказового способу, спо­ну­ка­ль­на.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку