Школяр UA

Числівник

Числівник — це самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?
Числівники поділяють на дві групи: кількісні та по­ряд­ко­ві.
Кількісні числівники означають кількість предметів, відповідають на пи­тан­ня скільки? й можуть бути:
• власне кількісними (два, п’ять, вісім, трид­цять шість);
• дробовими (чотири восьмих, сім цілих три де­ся­тих);
• збірними (троє, десятеро, тринадцятеро);
Порядкові числівники означають порядок при лічбі, відповідають на пи­тан­ня котрий?: перший, одинадцятий, сороковий.

Будова числівників

За будовою числівники бувають:
прості (складаються з одного слова).
чотири
складні (складаються з одного слова з двома коренями).

складені (складаються з двох і більше слів).
п’ятдесят чотири

Відмінювання числівників

Кількісні числівники, що означають цілі числа, змінюються за відмінками так:

  1, 2, 3, 4 від 5 до 20 і 30
Н.?
Р.?
Д.?
Зн.?
Ор.?
М.
два
двох
двом
два, двох
двома
на двох
п’ять
п’яти, п’ятьох
п’яти, п’ятьом
п’ять, п’ятьох
п’ятьма, п’ятьома
па п’яти, на п’ятьох

 

  від 50 до 80 від 200 до 900
Н.?
Р.?
Д.?
Зн.?
Ор.?
М.
п’ятдесят
п’ятдесяти, -ьох
п’ятдесяти, -ьом
п’ятдесят, -ьох
п’ятдесятьма, -ьома
на п’ятдесяти, -ьох
п’ятсот
п’ятисот
п’ятистам
п’ятсот
п’ятьмастами
на п’ятистах

 

• У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини.
• Числівники 40, 90, 100 мають у Р., Д., Ор., М. відмінках закінчення -а.
• В кількісних дробових числівниках чисельник відмінюється як кількісний числівник, знаменник — як порядковий.
• Порядкові числівники відмінюються як прикметники твердої групи.
• У складених порядкових числівниках відмінюється лише останнє слово.

Морфологічний розбір числівника

1. Початкова форма (називний відмінок).
2. Розряд за значенням:
• кількісний (власне кількісний, неозначено-­кількісний, збірний, дробовий);
• порядковий.
3. Розряд за будовою:
• простий;
• складний;
• складений.
4. Морфологічні ознаки:
• рід (якщо є);
• число (якщо є);
• відмінок (якщо є).
5. Синтаксична роль.
Один у другого питає: нащо нас мати при­ве­ла. (Т. Шевч.)
Один — числівник (скільки?),
кількісний, простий, чоловічий рід,
називний відмінок однини;
входить у склад підмета.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку