Школяр UA

ІІІ type of conditionals ІІІ тип умовних речень

Вживання

Умовні речення III типу стосуються минулого. У цьому разі йдеться про речі, які б могли здійснитися у минулому, але не здій­сни­лися.
If you had been more careful, you wouldn’t have cut yourself. (Якби ти був обережнішим, ти б не порізався.)

Утворення
Підрядне речення Головне речення
If + Past Perfect would have
If we had phoned her,
Якби ми їй зателефонували,
she would have come.
вона б прийшла.
If you hadn’t made that mistake,
Якби ти не зробив цю помилку,
you would have passed your test.
ти здав би тест.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку