Школяр UA

Fragepronomen. Питальні займенники

До питальних займенників належать:
wer? (хто?), was? (що?), welcher? welches? welche? (який? яке? яка?), was f?r ein? was f?r eine? (який? яка?)

Відмінювання питальних займенників хто?, що?

Wer antwortet? (Хто відповідає?) Der Sch?ler antwortet. (Учень відповідає.) Was steht an der Ecke? (Що стоїть у кутку?) Der Fernseher steht da. (Там стоїть телевізор.) Was ist deine Mutter von Beruf? (Хто твоя мати за професією?) Sie ist Programmiererin. (Вона програміст.) Wessen Buch ist das? (Чия це книга?) Wem geh?rt das Heft? (Кому належить зошит?)
Питальний займенник welcher? welches? welche? вживають, якщо вибирають один предмет із кількох.
Welchen Bleistift nehmen Sie, den roten oder den blauen? (Який олівець Ви берете, червоний чи синій?) Welcher Wagen geh?rt Ihnen? — Der schwarze. (Яка машина належить Вам? — Чорна.)
Займенник was f?r ein? (що за..?) вживається, якщо хочуть довідатися про характеристику предмета, його якості. Відмінюється тільки ein, як неозначений артикль. У множині залишається тільки was f?r?
Was f?r ein Mensch ist er? — Ein sehr schwieriger. (Що він за людина? — Дуже важка.) Was f?r eine Kamera haben Sie? — Eine ganz einfache. (Яка у Вас камера? — Дуже проста.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку