Школяр UA

Possessivpronomen. Присвійні займенники

До присвійних займенників належать:

Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. (Мій батько лікар, а моя мати вчителька.)
Ihr Heft ist immer sauber. (Її зошит завжди чистий.)

Відмінювання присвійних займенників

Присвійні займенники відмінюються в однині як неозначений артикль, а в множині — як означений.

Kasus
(Відмінок)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина)
Plural
(Множина)
Nom. mein Malkasten dein Buch seine Tasche unsere Hefte
Gen. meines Malkastens deines Buches seiner Tasche unserer Hefte
Dat. meinem Malkasten deinem Buch seiner Tasche unseren Heften
Akk. meinen Malkasten dein Buch seine Tasche unsere Hefte

Ich nehme mein Vokabelheft. (Я беру свій словник.)
Er schreibt mit seinem Kuli. (Він пише своєю ручкою.)
Die Mutter ruft ihre Tochter. (Мати кличе свою доньку.)
У німецькій мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській.
Die Frau k?mmt sich ihre Haare und zieht ihre Jacke an. (Жінка причісує волосся та одягає куртку.)

Вказівні займенники

Вказівні займенники вказують на певну особу або певний предмет:
dieser, dieses, diese (цей, це, ця)
jener, jenes, jene (той, те, та)
solcher, solches, solche (такий, таке, така)
das (те, це)
es (те, це)

Dieser, jener, solcher відмінюються, як означений артикль; вживаються як прикметник.

Kasus
(Відмінок)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина
Singular
(Однина
Plural
(Множина)
  maskulin
(ч. р.)
neutral
(с. р.)
feminin
(ж. р.)
 
Nom. dieser Tag jenes Buch solche Stadt diese Hefte
Gen. dieses Tages jenes Buches solcher Stadt dieser Hefte
Dat. diesem Tag jenem Buch solcher Stadt diesen Heften
Akk. diesen Tag jenes Buch solche Stadt diese Hefte

Займенник solcher, solches, solchе (Singular), solche (Plural) — такий, таке, така, такі, вживається зазвичай в однині з неозначеним артиклем і відмінюється, як прикметник, після неозначеного артикля:
In diesem Winter herrschte eine solche K?lte, dass viele Obstb?ume erfroren. (Цієї зими був такий холод, що багато плодових дерев замерзло.)
Solch eine K?lte, bei solch einer K?lte — не відмінюється.
У займенниках derselbe, dieselbe, dasselbe (Singular), dieselben (Plural) — той самий, та сама, те саме, відмінюються обидві частини: артикль (der, die, das) та прикметник.
Ich studiere an derselben Uni wie mein Freund. (Я навчаюсь у тому самому університеті, що й мій друг.)
У займенниках derjenige, diejenige, dasjenige (Singular), diejenigen (Plural) (той, та, те; те) відмінюються обидві частини: der, die, das, die та прикметник:
Man hat denjenigen Sch?ler ausgew?hlt, der Deutsch gut spricht. (Вибрали того учня, що добре розмовляє німецькою.)

Kasus
(Відмінок)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина)
Singular
(Однина)
Plural
(Множина)
  maskulin
(ч. р.)
neutral
(с. р.)
feminin
(ж. р.)
 
Nom. derselbe dasselbe dieselbe dieselben
Gen. desselben desselben derselben derselben
Dat. demselben demselben derselben denselben
Akk. denselben dasselbe dieselbe dieselben


У мові часто вживаються вказівні займенники das, es.
Wer ist das? Das ist Direktorin. (Хто це? Це наша директор.)
Was ist das? Das ist das Schewtschenko-Denkmal. (Що це? Це пам’ятник Шевченку.)
Ich besuchte Deutschland. Wei?t du das? — Ja, ich wei? es. (Я відвідав Німеччину. Ти знаєш це? — Так, я це знаю.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку