Школяр UA

Die Pluralbildung der Substantive. Множина іменників

У німецькій мові є п’ять типів утворення множини залежно від суфіксів множини.

Тип Суфікси Суфікси Суфікси Типовий для роду Приклади Приклади
  ч. р. ж. р. с. р.   однина множина
I (?-)-e ?-e -e більшість іменників ч. р.; декілька — ж. р. der Berg
die Stadt
das Jahr
die Berge
die St?dte
die Jahre
II -(e)n -(e)n -(e)n більшість іменників ж. р.; усі — ч. р. слабкої відміни; декілька — с. р. der Junge
die T?r
das Ende
die Jungen
die T?ren
die Enden
III ?-er   ?-er більшість іменників с. р.; декілька — ч. р. der Wald
das Dorf
die W?lder
die D?rfer
IV (?-) ?-   іменники ч. р. та с. р. на -er, el, -en та с. р. на -chen, -lein; 2 ім. ж. р. der Vater
das Fenster
die Mutter
die Tochter
die V?ter
die Fenster
die M?tter
die T?chter
V -s   -s запозичені ч. р. і с. р. der Chef
das Hotel
die Chefs
die Hotels

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку