Школяр UA

Infinitiv. Неозначена форма дієслова

Дієслово має три основні форми:

Infinitiv Pr?teritum Partizip II
lernen
kommen
lernte
kam
gelernt
gekommen


Розрізняють Infinitiv І та Infinitiv ІІ.
Infinitiv І: leben, sehen, fahren, kommen.
Infinitiv ІI: gelebt haben, gesehen haben, gefahren sein, gekommen sein.

Вживання Infinitiv без zu

1. Після модальних дієслів і дієслова lassen:
Ich will eine Reise nach Deutschland machen. (Я хочу поїхати до Німеччини.)
Ich lie? mir ein neues Kleid n?hen. (Я замовила собі нове плаття.)
2. Після дієслів, що означають рух (gehen, fahren, laufen):
Er geht ein neues Lehrbuch kaufen. (Він іде купувати новий підручник.)
3. Після дієслів h?ren, sehen, f?hlen:
Wir h?ren die V?gel lustig singen. (Ми чуємо, як весело співають птахи.)
4. Після дієслів lehren, lernen, часто після helfen:
Der Lehrer lehrt die Sch?ler lesen und schreiben. (Учитель навчає учнів читати й писати.)

Вживання Infinitiv з zu

Інфінітив із zu вживається:
1. Після більшості інших дієслів (beginnen, empfehlen, bitten, vergessen, befehlen, beschlie?en):
Ich bitte dich mir zu helfen. (Я прошу тебе допомогти мені.)
2. Після прикметників: stolz, ?berzeugt, bequem, interessant, angenehm та інших:
Ich bin froh, dich wieder zu sehen. (Я радий тебе знову бачити.)
3. Після деяких абстрактних іменників: die Freude, der Wunsch, der Gedanke, die M?glichkeit.
In diesem Jahr habe ich keine M?glichkeit, nach Deutschland zu fahren. (У цьому році в мене немає можливості поїхати до Німеччини.)
У дієсловах, що мають відокремлюваний префікс, частка zu стоїть між префіксом і коренем дієслова.
Er hat keinen Wunsch, am Gespr?ch teilzunehmen. (У нього немає бажання брати участь у розмові.)

Інфінітивні групи

Конструкція um + zu + Infinitiv вказує на бажання або намір:
Wir fahren nach Kyjiv, um die Sehensw?rdigkeiten der Hauptstadt der Ukraine zu besichtigen. (Ми їдемо до Києва, щоб оглянути пам’ятні місця столиці України.)
Конструкція statt + zu + Infinitiv вказує на те, що хтось поводить себе інакше, ніж від нього очікують:
Statt sich auf die Kontrollarbeit vorzubereiten, ging er ins Kino. (Замість того, щоб готуватись до контрольної роботи, він пішов у кіно.)
За допомогою конструкції ohne + zu + Infinitiv можна вказати, що очікуване ще не настало:
Ohne ein Wort zu sagen, ging er fort. (Не вимовивши ні слова, він пішов геть.)
Якщо в інфінітивній групі є зворотне дієслово, то воно стоїть після um, statt або ohne (відмінюється залежно від того, якою особою виражений підмет головного речення):
Ich fuhr ans Meer, um mich dort gut zu erholen. (Я поїхав до моря, щоб там добре відпочити.)
Sie fuhr ans Meer, um sich dort gut zu erholen. (Вона поїхала до моря, щоб там добре відпочити.)

Конструкція Modalverb + Infinitiv Passiv

Конструкція модального дієслова та пасивного стану Infinitiv має пасивне значення:
Die Arbeit muss dringend gemacht werden. (Робота повинна бути виконана терміново.) Die Theaterkarten mussten schon vor drei Tagen gekauft werden. (Квитки в театр повинні були бути куплені ще три дні тому.)

Конструкція haben/sein + zu + Infinitiv

Ця конструкція має модальне значення. За її допомогою висловлюють:
1. Необхідність, примушення, закон.
Aktiv: Die Studenten m?ssen (sollen) rechtzeitig ihre Arbeiten abgeben. Die Studenten haben rechtzeitig ihre Arbeiten abzugeben. (Студенти повинні своєчасно здати свої роботи.)
Passiv: Die Arbeiten m?ssen rechtzeitig von den Studenten abgegeben werden. Die Arbeiten sind von den Studenten rechtzeitig abzugeben. (Роботи повинні бути своєчасно здані студентами.)
2. Можливість або неможливість.
Passiv: Das alte Auto kann nicht mehr repariert werden. Das alte Auto ist nicht mehr zu reparieren. (Старий автомобіль не можна більше ремонтувати.)

Неозначена форма дієслова I та неозначена форма дієслова II

Der Infinitiv I виражає дію, що відбувається одночасно з іншою дією:
Er verl?sst den Raum, ohne sich zu verabschieden. (Він залишає приміщення, не прощаючись.)
Der Infinitiv IІ виражає дію, що відбувається раніше за іншу дію.
Mein Freund scheint ein Telegramm bekommen zu haben. (Здається, мій друг отримав телеграму.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку