Школяр UA

Passiv. Пасивний стан

Passiv вказує на те, що суб’єкт пасивний і є об’єктом дії. У Passiv вживаються тільки перехідні дієслова (після яких може вживатись об’єкт у знахідному відмінку) крім: erhalten, behalten, enthalten, haben, bekommen, wissen, besitzen, kennen, treffen, erfahren, kosten (коштувати).

Passiv утворюється за допомогою допоміжного дієслова werden у відповідній часовій формі та Partizip II основного дієслова. Допоміжне дієслово стоїть на другому місці, а Partizip II — на останньому.
Pr?sens Passiv: Das Gesch?ft wird um 9 Uhr ge?ffnet. (Магазин відчиняється о дев’ятій.)
Pr?teritum Passiv: Das Gesch?ft wurde um 9 Uhr ge?ffnet. (Магазин відчинявся о дев’ятій.)
Perfekt Passiv: Das Gesch?ft ist um 9 Uhr ge?ffnet worden. (Магазин відчинився о дев’ятій.)
Plusquamperfekt Passiv: Das Gesch?ft war um 9 Uhr ge?ffnet worden. (Магазин відчинився о дев’ятій.)
Futur I Passiv: Das Gesch?ft wird um 9 Uhr ge?ffnet werden. (Магазин буде відчинятися о дев’ятій.)
Passiv буває одно-, дво- та тричленним. При вживанні одночленного Passiv не називається особа, яка виконує дію:
Es wird gearbeitet. = Man arbeitet. (Працюють.)
Пасивний стан вказує на те, що не суб’єкт виконує якусь дію, а дія спрямована на нього.
Das Problem wird gel?st. (Проблема вирішується.)
У пасивній формі назва живого носія дії вживається з прийменником von, а назва абстрактного носія дії — з прикметником durch.
Der Kranke wurde von dem Arzt untersucht. (Хворий був обстежений лікарем.)
Das Kind wurde durch das Bellen des Hundes geweckt. (Дитина була розбуджена гавканням собаки.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку