Школяр UA

Права людини

Для забезпечення безпеки життєдіяльності держава піклується про раціональне використання природних ресурсів, захист навколишнього середовища, захист життя, здоров’я, свободи, майна своїх громадян, здійснює конт-роль за виконанням урядових розпоряджень, дотриманням законів і вимог щодо фінансових взаємин громадян, підприємств і організацій з дер­жавою.
В Україні джерелами права на безпечні умови життєдіяльності, що містять правові норми, є такі документи: Конституція України, Закон України.
Крім цього, існують постанови Верховної Ради України, накази і розпорядження Президента, інструкції, методики і правила різних галузей, рішення й акти місцевих референдумів, органів місцевого самоврядування і держ-адміністрацій, органів управління.
Відповідно до Конституції України, всі люди вільні й рівні, мають право на життя, працю, відпочинок, недоторканність, володіти і розпоряджатися своєю власністю, мають право на страйк, на житло, охорону здоров’я, освіту, правову допомогу тощо.

У Конституції використано рекомендації міжнародних документів.

Права громадянина містять у собі фізичні, особисті, культурні, економічні, політичні права людини та права її як громадянина.
Серед прав людини варто назвати як права, необхідні для фізичного існування людини, задоволення її біологічних і матеріальних потреб (право на життя, вибір місця проживання, житло, медичне обслуговування, відповідний рівень матеріального забезпечення), так і інші:
• право на честь і гідність, свободу совісті, переконань, збереження своєї індивідуальності;
• право на навчання, освіту, доступ до духов-них цінностей, навчання рідною мовою, користування досягненнями культури, мистецтва;
• право на власність, отримання професії, працю, справедливу оплату праці, відпочинок, дозвілля;
• право на громадянство, участь у державному і громадському житті, право обирати й бути обраним, право на державний захист від порушення прав людини.
Кримінальне законодавство України складається із кримінальних законів, які зведені у Кримінальний кодекс. Протягом 40 років за минулий період КК доповнювався і змінювався.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку