Школяр UA

Елементи теорії відносності

Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі

Перша частина принципу Ейнштейна — узагальнення принципу Галілея (див. 8 кл.): замість слів «механічні досліди», «механічні процеси і явища» треба говорити «фізичні...». Ейнштейн доповнив таке узагальнене формулювання дуже важливим постулатом (твердженням без доказу): швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху ні джерела світла, ні приймача, тобто є константою (). Це значення швидкості є максимально можливим значенням швидкості руху тіл чи частинок, а також максимально можливою швидкістю передачі сигналів.

Закон взаємозв’язку енергії і маси

Навіть у стані спокою тіло має енергію, яка називається енергією спокою і дорівнює, де c — швидкість світла у вакуумі.
Енергія спокою відрізняється від класичної енергії ( чи ) і є невід’ємною характеристикою тіла (чи частинки) незмінної маси.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку