Школяр UA

Українська абетка

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд
Ее Єє Жж Зз Ии Іі
Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь
    Юю Яя    

 

Кількість звуків і букв у слові може бути різною.
Букви я, ю, є, ї після приголосних позначають 1 звук, а на початку слова і після голосних — 2 ([й’а], [й’є], [й’у], [й’и]).
Буква щ позначає 2 звуки ([шч]).
Буква ь не позначає звуку, вона вказує на м’якість приголосних на письмі.

Слова з літерою Ґ

ґабардин
ґабарит
ґава
ґалаконцерт
ґалантерея
ґалера
ґастролі
ґатунок
ґвалт
ґвардія
ґенерація
ґетри
ґід
ґільотина
ґірлянда
ґлей (вишневий клей)
ґлобус
ґніт (у свічці)
ґобелен
ґол
ґольф
ґрадус
ґранат
ґраніт
ґрати (залізна ре­ші­т­ка)
ґрація
ґречний (люб’язний)
ґринджоли (сані)
ґрот
ґротеск
ґуля
ґудзик
Ван-Ґоґ
Ґете
Ґоґен
Ґолсуорсі
зиґзаґ
дзиґа

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку