Школяр UA

Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми)

При перетворенні прямої мови на непряму утворюється складнопідрядне речення з прий­мен­ником that або без нього. Час дієслова при цьому змінюється відповідно до правил узгодження часів:
“He is working”. She said that he was working.
(«Він працює».) (Вона сказала, що він працює.)
“I have done my homework”.— Tom said he had done his homework. («Я зробив домашню роботу».— Том сказав, що він зробив домашню роботу.)
“It has been snowing”.— We thought it had been snowing. («Випав сніг».— Ми думали, що випав сніг.)
“We had won the game”.— Jim said they had won the game. («Ми виграли гру».— Джим сказав, що вони виграли гру.)

 

“You can use the dictionaries”.— The teacher said we could use the dictionaries. («Ви можете користуватися словниками».— Учитель сказав, що ми можемо користуватися словниками.)
“You may go to the library”.— Mother said I might go to the library. («Ти можеш йти до біблі­отеки».— Мама сказала, що я можу йти до бібліотеки.)
“You would love our party”.— Ann told I would love their party. («Тобі сподобається вечірка».— Аня сказала, що мені сподобається вечірка.)
“You must finish the test”.— The teacher said we must/had to finish the test. («Ви повин­ні закінчити тест».— Учи­тель сказав, що ми повинні закінчити тест.)
“Have you written a dictation yet?” — The teacher askeed if/wether we had writ­ten the dictation yet. («Ви вже написали диктант?»— Учитель запитав, чи ми написали диктант.)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку