Школяр UA

Лексика і фразеологія

Лексика — словарний склад мови.
Слово має лексичне значення. Лексичне значення — це те, що слово означає.
Слова, що мають тільки одна лексичне значення, називаються однозначними.
Квасоля — Городина, овоч.
Слова, що мають два та більше лексичних значень, називаються багатозначними.
Томат — 1. Овоч.
2. Соус із цього овоча.
Багатозначні слова можуть уживатися в прямому значенні (буквальний зміст слова) і переносному (лексичне значення слова переноситься на інший предмет або явище за їх схожістю).
Прям. Перен.
Золота каблучка — золотий голос.

За лексичним значенням слова утворюють такі групи:
1. Омоніми — слова, однакові за звуковою формою, але зовсім різні за лексичним значенням.
Лайка1 — порода собаки.
Лайка2 — брутальне слово.
2. Синоніми— слова, різні за звуковою формою, але близькі за лексичним значенням.
Молодий — юний.
3. Антоніми — слова, протилежні за лексичним значенням.
Молодий — старий.
Лексика української мови складає групи за такими ознаками:
1. За походженням:

 

Власне українські запозичені (іншомовна)
хата   філософія
батько   театр

 

2. За сферою вживання:

Загальновживані слова професійні слова
небо   ін’єкція
учень   мольберт


3. За часом вживання:

Застарілі слова нові слова (неологізми)
князь   біоніка
очіпок   супермаркет

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку