Школяр UA

Геометричні фігури й величини

На рисунках, поданих нижче, наведені деякі основні геометричні фігури; поруч даються назви й позначення.
Відрізок AB (або BA).
ПроміньAB.
Промінь BA.
Пряма AB (або a).
Ламана ABСDЕ.

Промені AB і АС

доповняльні.

Прямі а і b перетинаються.

Промені АB і KN перетинаються, AB і CD не перетинаються.


Кут AOB. Записують (або , ). О — вершина кута. Промені OA і OB — сторони кута.
Величини кутів вимірюють за допомогою транспортира.
— розгорнутий.
Кут, що дорівнює половині розгорнутого, називається прямим.

— пря­мі кути.

Один градус — це кут, який становить частини прямого кута. Отже, прямий кут становить , розгорнутий — .
Якщо величина кута менша від , такий кут називається гострим.
Кут, величина якого більша за , але менша від , називається тупим.

Гострий кут Прямий кут Тупий кут

Многокутник


На рисунку ABCDE — п’ятикутник.
A, B, С, D, E — вершини п’ятикутника;
AB, BC, CD, DE, EA — сторони;
AC, AD, BE, BD, CE — діагоналі.

Окремі види многокутників

На рисунках зображені окремі види многокутників.
Прямокутник:


— формула периметра.
— формула площі.

Квадрат:

— формула периметра.
— формула площі.>

Трикутник

На рисунку зображений трикутник зі сто­ронами a, b і c.

— формула периметра трикутника.
Сума всіх кутів довіль­ного трикутника до­рів­нює .
Кожний трикутник має принаймні два ­гострих кути.

Види трикутників

Види трикутників залежно від величини кутів (див. рисунок): а — гострокутний (усі кути гострі); б — тупокутний (один кут тупий); в — прямокутний (один кут прямий).

Види трикутників залежно від співвідношення сторін (див. рисунок): а — різносторонній (усі сторони мають різну довжину); б — рівнобедрений (принаймні дві сторони рівні); в — рівносторонній (усі сторони рівні).

Прямокутний паралелепіпед

Прямокутний паралелепіпед (див. рисунок) має 8 вершин, 12 ребер, котрі можна розбити на 3 групи по 4 рівних, а також 6 граней (3 пари рівних між собою прямокутників).

Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі площ його граней:
.
Об’єм прямокутного паралелепіпеда .
Коли , дістанемо куб (див. рисунок). Усі ребра куба рівні, усі грані — рівні квадрати.

Площа поверхні куба .
Об’єм куба .

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку