Школяр UA

Відсотки

Відсотком називають (0,01) і по­значають 1%. Один відсоток від якої-небудь величини означає 0,01 цієї величини.
Наприклад, 1% від 500 м дорівнює 5 м; 4% від 320 т дорівнюють
(т).
100% деякої величини — це сама вели­чина.
Будь-який десятковий дріб можна записати у відсотках. Для цього його треба помножити на 100:
; ;
; ;
.

Будь-яке число відсотків можна записати у вигляді десяткового дробу. Для цього треба число відсотків поділити на 100:
; ;
; .
Щоб знайти відсотки від числа, треба це число поділити на 100 й помножити на число відсотків. Або: записати відсотки у вигляді десяткового дробу й помножити число на цей дріб.
Наприклад, знайдемо 24% від 80.
І спосіб: .
ІІ спосіб: .

Щоб знайти число за його відсотками, тобто якщо відомо, скільки відсотків від шуканого числа становить дане число, треба помножити дане число на 100 й поділити на число відсот­ків. Або: записати відсотки у вигляді десяткового дробу й поділити дане число на цей дріб.
Наприклад, знайдемо число, якщо 35% його становлять 14.
І спосіб: .
ІІ спосіб: .
Щоб знайти, скільки відсотків становить одне число від іншого, треба перше число поділити на друге, а одержаний десятковий дріб записати у вигляді відсотків (тобто помножити на 100) або: помножити перше число на 100 і результат поділити на друге число.
Наприклад, треба визначити, скільки відсотків становить 24 від 40.
І спосіб:
.
ІІ спосіб: .

Масштаб

Масштабом називається частка, яка показує, у скільки разів реальні розміри більші (або менші), ніж розміри на карті чи кресленні. Так, запис на карті «Масштаб 1 : 12 000 000» означає, що 1 см на карті відповідає 12 000 000 см на місцевості, тобто 120 км. Запис «Масштаб 5 : 1» на кресленні означає, що реальному розміру 1 см відповідають 5 см на кресленні, тобто деталь зображена в 5 разів більшою.

Діаграми

Для наочного зображення різних величин використовують лінійні, стовпчасті, кругові діаграми.
Якщо величини зображені відрізками з використанням одного масштабу, дістанемо лінійну діаграму.
Приклад 1. Довжина деяких річок Європи (приблизно): Волга — 3500 км, Дунай — 2900 км, Дніпро — 2200 км, Дон — 1900 км, Дністер — 1400 км.
На рисунку нижче зображена лінійна діаграма довжини цих річок у масштабі 1 : 100 000 000. Відрізок в 1 мм на діаграмі відповідає 100 км у реальності.

Якщо замість відрізків намалювати прямокутники, у яких однакові основи, а висоти відповідають розглядуваним числам, то дістанемо стовпчасту діаграму.
Приклад 2. На рисунку нижче зобра­жена стовпчаста діаграма віку членів родини.

На круговій діаграмі кожній величині відповідає певний сектор круга.
Приклад 3. На рисунку праворуч зображена кругова діаграма розподілу денної норми харчування.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку