Школяр UA

Приклади розв’язування Задач - 2

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:
• ВВП (валовий внутрішній продукт) можна розрахувати методом витрат і методом доходів:

• при розрахунку ВВП не враховуються: державні трансферти (пенсії, допомоги, стипендії); фінансові операції на ринку цінних паперів (купівля-продаж акцій, облігації); вторинна купівля-продаж; неринкові операції (товари, вироблені для власного споживання), приватні трансферти.

Задача 1

Використовуючи дані наведеної таблиці, визначте двома методами ВВП і НД (валовий внутрішній продукт і національний дохід).

Розв’язання

1) ВВП за методом витрат дорівнює
С(6500) + I(800 + 1000) + G(2800) + X(2200 – – 3300) = 10 000 грош. од.;
I — валові інвестиції = чисті інвестиції + + амортизація.

2) ВВП за методом доходів дорівнює
W(4500) + R(500) + i(900) + (200 + 300 + + 400 + 600) + A(1000) + Tn(1600);
? = прибуток від приватної власності + корпоративний прибуток (податок на прибуток корпорацій + нерозподілений прибуток + дивіденди);
ВВП = 10 000 грош. од.
3) НД = ВВП – АTn;
НД = 10 000 – А(1000) – Tn(1600) = = 7400 грош. од.
Для розв’язання задачі 2 необхідно знати:

• економічний ріст країни найточніше ви­значається темпами зростання (приросту) реального ВВП на душу населення;
• номінальний ВВП — річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у поточних цінах;
• реальний ВВП — річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у постійних (базових) цінах;

• дефлятор ВВП = .

Задача 2

Співвідношення обсягів виробництва споживчих та інвестиційних благ дорівнює 4 : 1. Номінальний ВВП за два роки збільшився на 30 %, вартість споживчого кошика зросла на 20 %, а інвестиційні товари й послуги подорожчали в 1,4 разу. Які середньорічні темпи економічного росту країни?

Розв’язання

Темпи економічного росту визначаються темпами росту реального ВВП.
;
.
Знаходимо дефлятор ВВП:
Дефлятор ВВП = IP (споживчих товарів) · частку споживчих товарів + IP (інвестиційних товарів) · частку інвестиційних товарів.
Qспожив. тов : Qінвестиц. тов = 4 : 1.
Отже, частка споживчих товарів дорівнює , або 0,8, а частка інвестиційних товарів дорівнює , або 0,2;
дефлятор ВВП = 1,2 · 0,8 + 1,4 · 0,2 = 1,24;
індекс реального ВВП = ;
індекс економічного зростання за два роки дорівнює 1,048;
середньорічний темп зростання дорівнює .
Відповідь: у середньому за рік реальний ВВП збільшувався на 2,4 % — це темпи приросту.
a name=Використовуючи дані наведеної таблиці, визначте двома методами ВВП і НД (валовий внутрішній продукт і національний дохід).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку