Школяр UA

Приклади розв’язування задач

Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати:
• грошові агрегати включають:
М1 = готівка + чекові депозити;
М2 = М1 + нечекові рахунки + невеликі термінові депозити;
М3 = М2 + великі термінові депозити;
М4(L) = М3 + цінні папери;
• пропозиція грошей здійснюється через банківську систему, емісія грошей — центральним банком і кредитна мультиплікація — комерційними банками; зміни в пропозиції грошей приводять до зміни норми банківського відсотка;
• монетарну політику здійснює держава через центральний банк. Центральний банк використовує такі методи: регулювання облікової ставки; регулювання норм обов’язкових резервів; операції з цінними паперами на відкритому ринку;
• підвищення (зниження) облікової ставки приведе: до підвищення (зниження) банківського відсотка, тобто буде здійснюватися політика «дорогих» («дешевих») грошей, до зниження (росту) сукупних витрат; зниження (збільшення) реального ВВП; до росту (зменшення) безробіття; до зниження (росту) темпів інфляції;
• підвищення (зниження) норми обов’язкових резервів приведе: до зниження (росту) пропозиції грошей, до підвищення (зниження) ставки банківського відсотка; до зниження (підвищення) сукупних витрат, зниження (збільшення) реального ВВП; росту (зменшення) безробіття, до зниження (росту) темпів інфляції;
• з метою зниження темпів інфляції центральний банк продає цінні папери. При скуповуванні ним цінних паперів інфляція зростає, а безробіття зменшується, реальний ВВП збільшується.

Задача 1

Яке поєднання методів монетарної політики буде носити антиінфляційний характер і впливати на економіку?

Альтернативи Облікова ставка Операції з цінними паперами Норма обов’язкових резервів
А Збільшується Продаж Збільшується
Б Знижується Покупка Знижується
В Знижується Продаж Знижується
Г Збільшується Покупка Збільшується

Розв’язання

Щоб здійснити стримуючу політику з метою боротьби з інфляцією, необхідно скоротити сукупний попит (витрати). Для цього потрібно зменшити грошову масу такими методами: облікову ставку — збільшити; норми обов’язкових резервів — збільшити; продавати цінні папери.
Відповідь: А; облікова ставка збільшується; продаж; норма обов’язкових резервів збільшується.

Задача 2

При збільшенні кількості грошей в обігу на 10 % ставка банківського відсотка зменшується на 1 %. В умовній країні грошова маса дорівнює 500 млн грошових одиниць, ставка банківського відсотка 5 %, а емісія грошей складає 100 млн грошових одиниць. Визначити зміни інвестиційних витрат у країні, якщо існує залежність I = 150 – 0,8i (I — інвестиції, i — ставка банківського відсотка).

Розв’язання

;
Збільшення грошової маси (М) на 20 % приведе до зниження банківського відсотка до (5 – 2) = 3 %.
I0 = 150 – 0,8 · 5 = 150 – 4 = 146 (інвестиції в базовому періоді);
I1 = 150 – 0,8 · 3 = 150 – 2,4 = 147,6 (інвестиції в поточному періоді);
, тобто інвестиції збільшилися на 1 %.
Відповідь: емісія збільшила пропозицію грошей, що привело до утворення «дешевих» грошей (ставка банківського відсотка зменшилася), отже, попит на кредити зріс й інвестиції збільшилися.
Для розв’язання задачі 3 необхідно знати:
• державний бюджет — це плановий документ, що відображає структуру витрат і доходів держави;
• витратні статті бюджету:
а) витрати на державне управління;
б) на оборону;
в) на соціально-економічні цілі;
г) на господарську діяльність держави;
д) на здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
• доходи держбюджету складаються:
а) з податків;
б) державних позик;
в) надходжень із позабюджетних (цільових) фондів;
• бюджетний дефіцит являє собою перевищення витрат держави над його доходами;
• фіскальна політика держави спрямована на стабілізацію економічного розвитку за допомогою податкової системи і держбюджету;
• з метою зниження рівня інфляції держава застосовує такі методи фіскальної полі­тики:
а) підвищення податків;
б) скорочення державних витрат;
• з метою підвищення рівня зайнятості й стабілізації економічного розвитку держава використовує такі методи фіскальної політики:
а) зниження податків;
б) збільшення витрат держбюджету.

Задача 3

Уряд країни вирішив взяти кредит в іншій країні в розмірі 2 млрд грошових одиниць з річною ставкою відсотка 8 %. Отриманий кредит інвестується в проекти, які дозволяють щорічно збільшувати ВВП на 500 млн грошових одиниць.
Визначити: 1) На яку суму зросте державний борг? 2) Якою має бути величина щорічних виплат по кредиту? 3) Через скільки років держава зможе сплатити борг?

Розв’язання

1) Якщо в держави на момент одержання зовнішньої позики був борг, то він збільшився на величину позики, тобто на 2 млрд грошових одиниць.
2) Щорічно держава повинна виплачувати відсотки, що дорівнюють
2 млрд · 0,08 = 160 млн грош. од.
3) Відсотки по зовнішніх кредитах виплачуються за рахунок коштів держбюджету. Якщо ВВП збільшиться на 500 млн, то чистий приріст його складе
500 – 160 = 340 млн грош. од.
За рахунок цього чистого приросту держава сплатить зовнішній борг, що стане можливим через

Відповідь: щорічно виплачуючи по відсотках 160 млн грош. од., держава сплатить зов­нішній борг за шість років.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку