Школяр UA

Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни

Закінчення -а(-я) мають назви:

1. Чітко окреслених речей або будов: олівця, дуба, трактора, але: даху, плоту, каналу.
2. Населених пунктів і географічних назв з на­го­ло­ше­ним закінченням та суфіксами -ев, -ин-, ?ськ-: Тетерева, Лондона, Дніпра.
3. Мір довжини, площі, ваги, часу: метра, кі­ло­гра­ма, тижня, вівторка, але: року, віку.
4. Наукові назви іншомовного походження та українські з суфіксами: радіуса, квадрата, ром­ба, відмінка, чисельника.

Закінчення -у(-ю) мають назви:

1. Речовин, матеріалу: воску, соку, меду, гра­ні­ту, піску, але: хліба, вівса.
2. Місця, простору: краю, степу, майдану,але: хутора, берега, горба.
3. Установ, організацій: клубу, університету, штабу.
4. Географічні назви без наголосу на закінченні: Донбасу, Дону, Єгипту, Криму, Уралу.
5. Зі значенням збірності: лому, колективу, хору, класу, взводу, але: дубняка, вишняка.
6. Явищ природи: вітру, вогню, граду, снігу, гро­му, дощу, землетрусу.
7. Почуттів, дій, ознак, явищ суспільного жит­тя: гніву, крику, героїзму, спорту.
8. Деякі іменники чоловічого роду в ро­довому відмінку однини можуть мати паралельні за­кін­чен­ня -а(-я), -у(-ю). Це залежить від на­го­ло­су: .

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку