Школяр UA

Чергування з–із–зо (ЗІ)

Пишеться З:

1. Перед голосними на початку слова, незалежно від паузи та закінчення поперед­нього слова:
Постать, що з обличчя нагадує Мавку, з’яв­ля­єть­ся з-за берези.
(Л. Укр.)
2. Перед приголосними (крім с, ш), рідше — пе­ред сполученням приголосних на початку сло­ва, якщо попереднє слово закінчується голос­ним:
З її приїздом якось повеселіла хата.
(Л.Укр.)

Пишеться ІЗ:

1. Між приголосними кінцевої частини поперед­нього слова й початку наступного слова:
І місив новий заміс із тіста старого. (Др.)
2. Після голосного кінцевої частини по­пе­ре­д­ньо­го слова й початку наступного слова:
Родина із семи чоловік.
3. Здебільшого на початку речення перед спо­лу­чен­ням приголосних, а також перед с або м:
Із стріл вода капле. (Нар. тв.)

Пишеться зо(зі):

1. Перед сполученням приголосних на початку слова, зокрема, коли початковими ви­сту­па­ють с, з, ш, щ та ін., незалежно від паузи та за­кін­чен­ня попереднього слова:
Бере книжку зі стола.
Балада зі знаком питання. (Др.)
2. ЗО як фонетичний варіант прийменника ЗІ завжди виступає при числівниках два, три: позичив зо дві сотні, при займеннику мною: зі (зо) мною (але тільки зі Львова).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку