Школяр UA

Ненаголошені Е, И в префіксах пре-, при-

Пишеться пре-

1. В якісних прикметниках і прислівниках для ви­ра­жен­ня найвищого ступеня якоїсь ознаки: пре­за­взя­тий, прекрасний, пречудовий, премуд­рий.
2. В словах престарілий, презирство, пре­зи­р­­ли­вий, пречуття й у словах старослов’янсь­кого походження: преосвященний, пре­по­доб­ний, престол.

Пишеться при-:

1. Переважно в дієсловах, що означають:
• ?наближення: прибігти, приблудитися, при­бу­ти;
• ?часткові дії: пригріти, притримати;
• ?результат дії: приборкати, прикрити.
2. А також у похідних від цих дієслів іменниках, прикметниках, утворених від поєднання імен­ни­ків з прикметниками: прибраний, при­ваб­ли­во, прибуття.
Префікс ПРІ- є самостійним префіксом в укра­ї­н­сь­кій мові. Він вживається у словах прірва, прізвище, прізвисько.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку