Школяр UA

Правопис І та И в основах українських слів

Пишеться І:

1. Якщо відбувається чергування з О, Е: вечір— вечора, камінь — каменя.
2. Там, де в основах незапозичених росій­ських слів виступає О або Е: вічність (вечность), чі­т­кість (четкость).
3. Завжди на початку слова: інший.

Пишеться И:

1. Там, де в російській мові в основах не­за­по­зи­че­них слів виступає Ы або И: кислий (ки­с­лый), читач (читатель), крила (крылья).
2. У відкритих складах -ри-, -ли-: гриміти, три­во­га, крихітний.
3. У словах з -ий: шия, чий, бий.
4. У слові щиголь.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку