Школяр UA

Складні випадки правопису НЕ з частинами мови

НЕ пишеться разом:

1. З іменниками та прикметниками:
• якщо іменник (прикметник) без не не вжи­ва­єть­ся: недуга, немовля, ненависть, не­мі­ч­ний;
• іменник (прикметник) з префіксом не- ста­но­вить єдину назву (характеристику) предмета, яку в багатьох випадках можна передати си­но­ні­мом: неправда (брехня), нещастя (лихо), неволя (раб­с­т­во), невеликий (малий), не­до­ро­гий (де­ше­вий).
2. З дієсловами:
• якщо дієслово без не не вживається: не­х­ту­ва­ти;
• якщо дієслово має складний префікс недо-: не­до­ба­ча­ти, недочувати;
• якщо дієслово можна замінити іншим діє­сло­вом без не: неславити (ганьбити), не­зду­жа­ти (хво­рі­ти).
3. З дієприкметниками:
• коли при дієприкметнику немає пояс­нюючого слова: нестихаючий шум;
• коли дієприкметник без не не вживається: не­чу­ва­ний подвиг.
4. З дієприслівниками:
• коли дієприслівник без не не вживається: не­до­оці­ню­ю­чи, ненавидячи.

5. З прислівниками:
• коли прислівник без не не вжива­ється: не­за­ба­ром, нещадно, ненароком;
• якщо прислівник з не утворює нове слово, яке можна замінити близь­ким за значенням без не: неважко (легко).

НЕ пишеться окремо:

1. З іменниками та прикметниками:
• якщо частку не, що стоїть перед іменником (при­кме­т­ни­ком), можна віднести до дієслова або до пропущеного слова є:
багатий бідному не друг (багатий бідному не є друг); літо було не тепле (літо не було тепле).
2. З дієсловами не завжди пишеться окремо: не читав, не бачив, не чув.
3. З дієприкметниками:
• коли при дієприкметнику є пояснююче слово: давно не бачені місця;
• коли заперечення підсилюється про­­ти­ста­в­лен­ням: не позичений, а влас­ний;
• коли дієприкметник буває присудком: Толока не орана, вівці не лічені, пастух рогатий. (Нар. тв.)
4. З дієприслівниками не завжди пишеться окре­мо (за винятком слів, які без не не вжи­ва­ють­ся): не чекаючи, не глянувши.
5. З прислівниками не пишеться окремо (окрім вказаних вище випадків): не довго.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку