Школяр UA

Спрощення в групах приголосних

1. Відбувається у вимові та на письмі:
• групи приголосних стн і ст спрощуються на сн і сл: перстень — персня, честь — чесний, об­ласть — обласний, щастя — щасливий;
• винятки становлять слова кістлявий, пе­с­т­ли­вий, хвастливий, за­п’ястний та при­кме­т­ни­ки, утворені від іменників іншомовного по­хо­джен­ня:
контрастний, баластний, ком­па­к­т­ний, контактний.

2. Відбувається лише у вимові:
• у словах шістнадцять, шістсот, шіст­де­сят;
• у групах приголосних стц, стч: невістка — не­ві­с­т­ці, хустка — хустці;
• у групах приголосних: турист — ту­ри­ст­сь­кий, студент — студентський — сту­де­нт­с­т­во.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку