Школяр UA

Органічна хімія

Органічна хімія — це хімія сполук на основі Карбону. Атоми Карбону можуть утворювати ланцюжки, кільця, з’єднуватися з іншими атомами. Завдяки цій та іншім властивостям Карбон утворює мільйони органічних сполук.

Розмаїття органічних речовин зумов­лене:
— будовою карбонового скелета;
— характером міжкарбонових зв’язків;
— наявністю функціональних груп;
— різними видами ізомерії;
— наявністю гомологічних рядів;
— полімеризацією.

Основні положення теорії хіміч­ної будови органічних речовин А. Бутлерова

— У молекулах атоми сполучені один з одним у визначеній послідовності відповідно до їхньої валентності. Порядок зв’язку атомів називається хімічною будовою.
— Властивості речовини залежать не тільки від того, які атоми й у якій кількості входять до складу його молекули, але і від того, у якому порядку вони зв’язані між собою, тобто від хімічної будови молекули.
— Атоми або групи атомів, що утворюють молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку