Школяр UA

Конкуренція та структура ринку

Конкуренція — суперництво між учасниками ринкових відносин за найкращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. У ринковій економіці конкуренція виконує такі функції:

• зрівнює попит і пропозицію;
• формує ринкові ціни;
• стимулює зниження витрат виробництва;
• забезпечує суверенітет споживача;
• стимулює науково-технічний прогрес;
• сприяє поліпшенню якості та асортименту продукції.

Конкуренція є регулятором ринкової економіки, вона змушує фірми використовувати найефективніші методи виробництва.
Структура ринку характеризує умови, у яких відбувається конкуренція (схема 7).
Закони України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (1992 р.) та «Про Антимонопольний комітет України» (1993 р.) спрямовані на усунення монопольних ситуацій. Законодавство України визнає фірму монополістом, коли її частка на ринку певного продукту перевищує 35 %. У багатьох країнах світу діють спеціальні державні органи, які стежать за дотриманням норм антимонопольного законодавства.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку