Школяр UA

Пропозиція

Ринок передбачає прийняття рішень про кількість і структуру пропонованих для продажу товарів і послуг. Кількість товарів і послуг, яку виробники чи продавці бажають і можуть поставити на ринок по кожному рівню цін у визначений період часу, називається пропозицією. Важливо розрізняти пропозицію й величину пропозиції. Пропозиція — функція, що визначає залежність кількості пропонованого товару від рівня цін, представлена на графіку вcією кривою S (рис. 10, с. 18) (від англ. supply — пропозиція).
Величина (обсяг) пропозиції — конкретна кількість товару, запропонованого на ринку за окремою конкретною ціною, графічно представлена окремою точкою на кривій S. Пряма залежність величини пропозиції від ціни називається законом пропозиції: чим вища ціна, тим більша кількість товарів і послуг пропонується на ринку; чим нижча ціна, тим менша величина пропозиції. Таким чином, зміна ціни даного товару приводить до зміни величини пропозиції при незмінній пропозиції. Графічно це означає переміщення з точки O в точку А при зменшенні ціни і зворотний рух із точки О в точку В при збільшенні ціни.
На пропозицію впливають нецінові детермінанти — фактори, під впливом яких пропозиція може збільшуватися (крива S0 зсувається вправо, до S1) або зменшуватися (зсув кривої S0 вліво, до S2) (рис. 11).
Для прикладу розглянемо вплив на пропозицію шоколадних цукерок нецінових факторів:

1) наявність і ціни на виробничі ресурси — природні, капітальні, трудові (збільшення цін на какао призведе до збільшення витрат на виробництво шоколадних цукерок, а отже, й до зменшення їх пропозиції);

Рис. 10 Рис. 11
2) рівень розвитку технології (завдяки застосуванню у виробництві шоколадних цукерок нових ресурсозберігаючих технологій збільшиться кількість цукерок, що випускаються, за кожним рівнем цін, тому зросте пропозиція, тобто крива S зсунеться вправо);
3) кількість виробників чи продавців на ринку — наявність чи відсутність конкуренції (банкрутство кондитерської фабрики вна­слідок конкуренції означає зменшення пропозиції цукерок на ринку і зсув кривої S вліво);
4) прибутковість галузі (високий прибуток залучає в дану галузь виробників, збільшуючи пропозицію товару; проблематичність одержання прибутку зменшує пропозицію товару);
5) державна політика в галузі оподаткування і субсидування (обмеження державою ввозу какао в країну зменшить пропозицію шоколадних цукерок на ринку);
6) очікування виробників або продавців (наприклад, очікування підвищення цін на продукцію кондитерських фабрик означає зменшення пропозиції шоколадних цукерок).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку