Школяр UA

Ціна ринкової рівноваги

Ринкова рівновага — це ситуація на ринку, за якої величина попиту збігається з величиною пропозиції. Графічно ринкова рівновага представляється точкою Е перетину кривої попиту D і кривої пропозиції S (рис. 12). Точка рівноваги показує, що під впливом конкуренції встановлюється рівноважна ціна Р0, за якої ринок знаходиться в умовах збалансованості (кількість товару, який хочуть і можуть продати виробники, відповідає тій кількості, що спроможні купити споживачі: QD= QS = Q0). Якщо на ринку встановлюється ціна Р1, нижча за рівноважну (з метою захисту споживачів), то створюється ситуація дефіциту, коли QD> QS (Q2> Q1). Це приклад так званої ціни «стелі». Але в цій ситуації виробники прагнутимуть підвищувати ціну, і товар все ж таки будуть купувати. Таким чином, виникає тенденція до підвищення, яка «штовхає» ціну дефіцитних товарів вгору, до тієї ж точки рівноваги.
Якщо ж на ринку встановлюється ціна Р2, вища за рівноважну (з метою захисту інтересів власників ресурсів і виробників), то створюються умови надлишку товарів, у даному випадку QD> QS (Q3< Q4). Прикладом може бути так звана ціна «підлоги». У цій ситуації діє протилежна тенденція, через яку ціна товару знижується в напрямку до точки рівноваги. Таким чином, ціна виконує функцію врівноваження, стимулюючи зростання пропозиції при дефіциті й «розвантажуючи» ринок від надлишків, стримуючи пропозицію.

Попит та пропозиція змінюються на ринку під впливом різних нецінових факторів, що спричиняє зміну ринкової рівноваги (рис. 13, 14, с. 18). Як видно з графіків, коли збільшується попит (D0? D1) при незмінній пропозиції чи зменшується пропозиція (S0? S1) при незмінному попиті, рівноважна ціна підвищується (P0? P1). Якщо ж попит на товар знижується (D0? D2) при незмінній пропозиції чи пропозиція збільшується (S0? S2) при незмінному попиті, рівноважна ціна знижується (P0? P2).
Однак такий механізм урівноваження цін характерний тільки для досконалої конкуренції, за якої відсутній контроль фірми над ціною товару, оскільки при цьому функціонує безліч невеликих фірм, що виробляють незначну кількість стандартизованих товарів і не дають змоги фірмі — основному виробнику диктувати умови продажів.
Сучасній економіці властиві такі ринкові структури, як монополістична конкуренція, олігополія, монополія. Тому фірми перешкоджають вільному встановленню рівноважної ціни. А це призводить до відхилень ринкової ціни від рівноважної.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку