Школяр UA

Біосфера — найбільша жива система

Склад і межі біосфери

Біосфера — сукупність усіх біогеоценозів (екосистем) Землі.

Компоненти біосфери

Жива речовина, або всі живі організми планети (тварини, рослини, гриби, дро­б’янки).
Біогенна речовина, яка утворюється в процесі життєдіяльності живих організмів (газ, нафта, торф, вугілля).
Косну речовину утворює нежива природа.
Біокосна речовина утворюється в результаті взаємодії живої і неживої природи (ґрунт).

Межі біосфери

Верхня межа біосфери розташована в атмосфері на висоті близько 20 км, де розміщується озоновий шар, який захищає планету від згубного космічного випромінювання.
Нижня межа біосфери залягає в літосфері на глибині близько 3 км і в гідросфері на глибині Світового океану. Подальше поширення біосфери обмежують висока температура і тиск.

Людина та біосфера

 

Діяльність людини чинить руйнівний вплив на біосферу.
1. Спалювання палива, вирубування лі­сів, забруднення Світового океану при­зводять до накопичення в атмосфері вуглекислого газу, який перешкоджає віддачі планетою тепла в космос. Це явище називається парниковим ефектом. У результаті парникового ефекту клімат Землі змінюється.
2. Руйнування озонового шару через потрапляння у верхній шар атмосфери оксидів азоту і фреонів.
3. Забруднення середовища існування — ґрунту, води, повітря.
4. Знищення інших біологічних видів.

Охорона біосфери

1. Узгодження міжнародного екологічного законодавства.
2. Узгодження діяльності суспільних еко­логічних організацій.
3. Раціональне використання природних ресурсів.
4. Обмеження воєн.
5. Індивідуальне екологічно грамотне ставлення до навколишнього середовища.

Червона книга України

Червона книга — це перелік зникаючих або зниклих видів рослин і тварин. До неї занесено понад 500 видів рослин (конвалія, простріл великий, пролісок, усі тюльпани, плаун річковий та ін.) і понад 380 видів тварин (сірий журавель, чорноголова чайка, чорний гриф, беркут, малий лебідь, кримський гекон, степова гадюка, європейський харіус, форель та ін.)
Зелена книга — список рослинних угруповань (понад 120), які вимагають особливої уваги (цілинні степи, системи карпатських лісів і альпійських луків).
Природоохоронні території:
— заповідники (Асканія-Нова, Кар­патський та ін.) (20 заповідників). У заповідниках заборонена будь-яка господарська діяльність людини;
— національні природні парки (8 парків);
— заказники — території, створені для охорони окремих видів (у Харківській обл. у Великобурлуцькому районі — заказники з охорони бабака);
— пам’ятники природи (123 об’єкти);
— парки — пам’ятники садово-пар­кового мистецтва (м. Умань, Со­фі­ївка).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку