Школяр UA

Основи екології

Екологія — наука про взаємозв’язки біологічних організмів між собою і з середовищем існування. Екологію можна підрозділити на декілька дисциплін, які вивчають різні рівні взаємозв’язків організмів з навколишнім сере­довищем і один з одним. Ще 10—20 років тому слово «екологія» вживали тільки біологи. Останнім часом воно стало широко застосовуватись для позначення всіх форм взаємозв’язків людини з навколишнім середовищем, причому не тільки природним, але й тим, що створюється самою людиною. Екологію почали трактувати як науку про охорону і раціональне використання природи.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку