Школяр UA

Генетика популяцій

За відсутності чинників, що змінюють концентрації алелей у популяції, співвідношення частот алелей і частот генотипів зберігаються в подальших поколіннях. Якщо ж співвідношення частот алелей виводиться з рівноваги, а потім тимчасова дія, яка викликала цю зміну, припиняється, популяція переходить на новий рівноважний рівень.

Якщо є два алелі А і а, то pівноважні частоти алелей генів описуються формулою Харді-Вайнберга p + q = 1; а частоти можливих генотипів описуються рівнянням:

де р — частота алеля А, q — частота алеля а, р2 — частота генотипу АА, 2pq — частота генотипу Аа, q2 — частота генотипу аа.
Закон Харді-Вайнберга дозволяє обчислити частоти алелей і генотипів у випадках, коли не всі генотипи можуть бути ідентифіковані через домінантність деяких алелей. Цей закон справедливий за відсутності чинників, що змінюють концентрації алелей: відбору, міграцій, мутацій.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку