Школяр UA

Declarative sentence. Розповідне речення

Declarative sentence. Розповідне речення

Для англійської мови характерний сталий порядок слів у реченні. У розповідному реченні типовим є прямий порядок слів, коли підмет стоїть перед присудком, після якого вживається прямий додаток:
Ann likes sweets. (Аня любить цукерки.)
Між присудком та прямим додатком ставиться непрямий додаток:
He will give you the book. (Він дасть вам книжку.)

Після присудка, або після прямого додатка ставиться прийменниковий додаток:
We received a letter from him. (Ми отримали від нього листа.)
Як правило, обставини вживаються після додатків, або, якщо додатків немає, — після присудка:
Ann does her homework in the evening. (Аня готує домашнє завдання увечері.)
Обставини різних типів вживаються у такій послідовності:
— обставини часу після обставини місця:
He was at home yesterday. (Він був вдома учора.)
— обставини способу дії перед обставинами місця й часу:
He worked well yesterday. (Він працював гарно учора.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку