Школяр UA

Imperative sentence. Спонукальне речення

Спонукальні речення виражають заохочення до дії, або заборону дії. Ці речення утворюються за допомогою дієслова без частки to:
Go to the blackboard! (Йдіть до дошки!)
Retell the text! (Перекажи текст!)
Заперечна форма утворюється за допомогою заперечної форми don’t та неозначеної форми основного дієслова без частки to:

 

Don’t go there! (Не ходіть туди!)
Don’t speak! (Не розмовляй!)
Спонукання до дії також виражається за допомогою дієслова let:
Let + me/him/her/it/them або іменник + дієслово без частки to:
Let them go there. (Нехай вони йдуть туди.)
Let Ann sing a song. (Хай Аня заспіває пісню.)
Скорочена форма let us let’s:
Let’s go to the cinema. (Ходімо в кіно.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку