Школяр UA

Interrogative sentence. Питальне речення

В англійській мові розрізняють такі типи питальних речень: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне.

Загальне питальне речення

Загальними називають такі питальні речення, на які можна відповісти так або ні. Вони починаються з допоміжного чи модального діє­слова, після якого стоїть підмет, потім — основне дієслово. Якщо присудок у речен­ні виражений дієсловом to be, воно стоятиме на початку речення:
Do you like chess? (Чи любите ви шахи?)
Is he a pupil? (Він — учень?)
Can you swim? (Ви вмієте плавати?)

Утворення

Загальні питальні речення утворюються за такою схемою:
допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення.
Will they arrive tomorrow? (Вони приїдуть завтра?)
Did you see the film I told you about? (Ти бачив фільм, про який я тобі казав?)
May I use your phone? (Можна мені користуватися твоїм телефоном?)

Спеціальне питальне речення

Спеціальні — це такі питання до певних членів речення, які починаються з питального слова.

What? — Що? Який? Which? — Котрий? Який?
Whose? — Чий? Where? — Де? Куди?
When? — Коли? How? — Як?
Why? — Чому? How Many? — Скіль­ки? (злічувані)
Who? — Хто? How Much? — Скіль­ки? (незлічувані)
Утворення

 

Спеціальні питальні речення утворюються за такою схемою:
питальне слово + допоміжне дієслово + підмет + основне дієслово ++ другорядні члени ре­чення:
What do you do every day? (Що ти робиш щодня?)
Where will he go yesterday? (Де він ходив учора?)
When your sister return home? (Коли твоя сестра повернеться додому?)
Where you been recently? (Де ти був нещодавно?)
Питання до підмета і його означення мають особливості. У цьому разі порядок слів — прямий, як у розповідному реченні, допоміжні дієслова не вживаються:
Who knows his address? (Хто знає його адресу?) або Whose father is a doctor? (Чий батько лікар?)

Зверни увагу!
Питання до підмета і його означення Питання до додатка
Who was talking to you? (Хто говорив з тобою?) Who were you talking to? (З ким ти говорив?)
Which computer will work best? (Який комп’ютер працюватиме краще?) Which computer will you use? (Яким комп’ютером ти будеш користува­тися?)
How many pupils came to us? (Скільки учнів прийшло?) How many pupils did you see? (Скільки учнів ти бачив?)

 

Розділове питальне речення

Розділове питальне речення складається з двох частин. Пер­ша — розповідне речення у стверд­жувальній або заперечній формах, друга — стисле загальне питання. У ньому вживаються займенник (відповідає підмету основної частини) та допоміжне чи модальне дієслово (співвідносне з присудком).

Стверджувальне речення + заперечне питання Заперечне речення + стверджувальне питання
There is a mistake, isn’t it? (Є помилка, чи не так?)
The boys can sing, can’t they? (Ці хлопці вміють співати, чи не так?)
It will be cold in winter, won’t it? (Узимку буде холодно, чи не так?)
There is not a mistake, is it? (Помилки немає, чи не так?)
The boys can’t sing, can they? (Ці хлопці не вміють співати, чи не так?)
It won’t be cold in winter, will it? (Узимку не буде холодно, чи не так?)
Зверни увагу!
Відповідь так означає, що правильна стверджувальна частина, а ні — що правильна заперечна частина.
Tom goes to school, doesn’t he? Yes, he does. (Том ходить до школи, чи не так? Так, він ходить до школи.)
Tom does not go to school, does he? Yes, he does. (Том не ходить до школи, чи не так? Ні, він ходить до школи.)
Ann can sing, can’t she? No, she can’t. (Аня вміє співати, чи не так? Ні, вона не вміє співати.)
Ann can’t sing, can she? No, she can’t. (Аня не вміє співати, чи не так? Ні, вона вміє співати.)

Альтернативне питальне речення

Альтернативне питальне речення передбачає вибір. Воно може бути окремим, чи входити до складу спеціального питання. Частини альтернативного питання з’єднуються сполучником or: Are you tired or ill? (Ви стомлені чи хворі?)
Is she seven or eight? (Їй сім чи вісім років?)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку