Школяр UA

Синтаксис

Синтаксис вивчає будову і граматичне значення словосполучень і ре­чень.
Словосполучення — син­та­к­си­ч­на одиниця, що утворюється в результаті поєднання двох або бі­ль­ше слів засобом під­ря­д­но­го зв’язку.
— син­та­к­си­ч­на одиниця, що утворюється в результаті поєднання двох або бі­ль­ше слів засобом під­ря­д­но­го зв’язку.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку