Школяр UA

Речення

Речення — це найменша одиниця спілкування, яка є виразом закінченої думки.

Види речень

1. За будовою:
• двоскладні (граматична основа складається з підмета і присудка):
Йшов невеликий дощ.
• односкладні (граматична основа має або підмет, або присудок):
Дощило.

2. За метою висловлювання:
• розповідні (передають повідомлення):
Сьогодні холодно.
• питальні (передають запитання):
Сьогодні холодно?
• спонукальні (виражають спонукання до дії):
Одягайся тепліше!

3. За емоційним забарвленням:
• неокличні (думка виражена спо­кійно):
Ходи-но сюди.
• окличні (думка виражена з сильним емоційним забарвленням):
Ходи-но сюди!
4. За кількістю граматичних основ:
• прості (мають одну граматичну основу):
Вечір.
• складні (мають дві або більше граматичних основ):
Вечір, надворі швидко темнішає.
5. За наявністю другорядних членів речення:
• непоширені (не мають другорядних членів): Холодно.
• поширені (мають один та більше другорядних членів):
Надворі було холодно.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку