Школяр UA

Види присудків

• Простий дієслівний (складається з одного слова — дієслова):

• Складений дієслівний (складається з допоміжного дієслова):
.
• Складений іменний (складається з діє­слова-зв’язки та іменної частини):
.

Тире між підметом і присудком

Ставиться:

1. Якщо підмет і присудок виражені називним відмінком іменника або числівника:
Життя без книг — це хата без вікна. (Павл.);Двічі по три — шість.
2. Якщо один або обидва головних члени ре­чен­ня виражені неозначеною формою діє­слова (ін­фі­ні­ти­вом):
Жити — Вітчизні служити. (Нар. тв.)
3. Перед вказівними частками це, то, ось, якщо вони стоять перед присудком, вираженим імен­ни­ком:
Вірний приятель — це найбільший скарб. (Нар. тв.)
Не ставиться:
1. Коли підмет виражений особовим за­йме­н­ни­ком:
Я сирота з Вільшаної... (Шевч.)
2. Коли іменна частина присудка виражена при­кме­т­ни­ком:
.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку