Школяр UA

Comparsion patterns. Порівнювальні конструкції

Коли порівнюють однакові якості чогось або когось, вживають конструкцію as … as:
Your ball is as big as mine. (Твій м’яч такий же завбільшки як і мій.)
Якщо одна з ознак виражена меншою мірою­, то використовують конструкцію not so … as:
He is notso tall as Sergiy. (Він не такий високий як Сергій.)
При звичайному порівнянні в реченні вживають сполучник than:
January is colder than March. (Січень холодніший за березень.)
Синонімичними та рівноправними у вживанні є ко­нструкції типу than me/than I am:
You are two years older than me/than I am. (Ти на два роки старший за мене.)
Для висловлення меншої міри ознаки вживають слова less і least:
You should eat less sweets. (Тобі слід їсти менше цукерок.) This toy is less expensive. (Ця іграшка дешевша.)

Перед прикметником у вищому ступені для підсилення значення можна вживати much, far, a bit, a little, rather, slightly, a lot:
I feel muchbetter now. (Мені зараз набагато краще.)
Вищий ступінь порівняння використовують, щоб показати зміни чогось або когось:
The more you learn, the better marks you receive. (Чим більше ти вчиш, тим кращі оцінки отримуєш.)

Закінчення -ing чи -ed?

Деякі прикметники мають дві форми залежно від того:
— чи впливають на суб’єкт дії:
He was very frightened. (Він був дуже переляканий.)
— чи особа або річ сама впливає на когось/щось:
He is very frightening when he’s angry. (Він страшний, коли розлючений.)
Не слід забувати про те, що річ можна описати лише за допомогою при­кметни­ка з закінченням -ing (the book is in­terest­ing). Лише людину опису­ють прикметники із закінченнями -ing та -ed.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку