Школяр UA

Position of adjectives Місце в реченні

 Прикметник у реченні може вживатися або перед іменником (a quiet park), або після дієслова-зв’язки (are happy):
I’ve got a new toy. (У мене є нова ігра­шка.)
My toy is new. (Моя іграшка — нова.)
Існують випадки, коли прикметник можна вживати у реченні лише у певній позиції.

 

Запам’ятай!
Певні прикметники вживаються тільки перед означуваним іменником: chief (=main), elder (=older), eldest (=oldest), inner, outdoor, outer, principal (=main), upper та ін.:
I don’t like indoor games. (Мені не подобаються ігри, які відбуваються в примі­щенні.)
The only problem he has is he’s got no free time. (Єдина проблема полягає в тому, що у нього немає часу.)
На противагу їм тільки після дієслова-зв’язки вживаються такі прикметники:
afraid, alone, alike, ashamed, awake, glad, unwell, well тощо.
I am pleased to meet you. (Я радий познайомитися з вами.)
Запам’ятай!
Є прикметники, з якими можна вживати означений артикль для того, щоб назвати певну сукупність чи спільноту людей:
The young usually like to travel. (Молодь любить подорожувати.)
We must care for the sick. (Миповинні турбуватися про хворих.)
Виділяють такі групи прикметників, що вживаються з the:
a) соціальні чи економічні угрупування: the homeless — безпритульні, the hungry — голодні, the poor — бідні, the rich — багаті, the strong — сильні, the weak — слабкі тощо;
б) фізичний стан чи здоров’я: the blind — сліпі, the deaf — глухі, the sick хворі та ін.
в) вік: the elderly — літні люди, the middle-aged — люди середнього віку, the old — старі, the young — молоді тощо.

 

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку